ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว สพม.กท 2
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทพลีลา
ผอ.เขต พบผู้บริหารในสหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์
ให้การต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ในการตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครครูผู้ช่วย วันแรก
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปทุมคงคา
ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กท 2
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย 08 มิ.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 07 มิ.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 06 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 02 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย ในหัวข้อ "Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง"" 02 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย 02 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบเเถว ประจำปี 2566 31 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน 30 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน "Silk Roads Youth Research Grant" ครั้งที่ 3 25 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันเเม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 25 พ.ค. 66
ประกาศ / สอบบรรจุ เเต่งตั้ง รับย้าย / ข่าวการรับสมัคร
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 08 มิ.ย. 66
การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 01 มิ.ย. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศแก้ไขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 30 พ.ค. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 24 พ.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 พ.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 19 พ.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 15 พ.ค. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.กท 2 เรื่องรับสมัครประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ 12 พ.ค. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 25 เม.ย. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 20 เม.ย. 66
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2),(3) 11 พ.ค. 66
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 20 เม.ย. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 26 ก.พ. 66
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจ 12 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 17 ธ.ค. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 17 ธ.ค. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 7/2565 (“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา”) ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาแบบ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศชี้เเนะแบบ PCOSR เพื่อพัมนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ 24 ม.ค. 66
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ 24 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน

                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ถนนลาดพร้าว เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310                                                      E-MAIL SESAO2.BKK@GMAIL.COM