สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – มิถุนายน พ.ศ. 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.69 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.74 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.32 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 996.66 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB