ประกาศร่างประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB