จดหมายข่าว สพม.กท 2
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทพลีลา
ผอ.เขต พบผู้บริหารในสหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์
ให้การต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ในการตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบเเข่งขันครูผู้ช่วย
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครครูผู้ช่วย วันแรก
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปทุมคงคา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมและนำครูอนามัยโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ)
คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย กรณีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนนทรีวิทยา
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหอวัง
ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งที่ 4/2566
เข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย