ช่องทางติดต่อ

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-930-4490-2 
        E-MAIL SESAO2.BKK@GMAIL.COM