ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.84 KB