นโยบาย สพม.กท 2
ประกาศนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2566-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.06 KB
ประกาศนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2565-2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 851.57 KB
ทิศทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.81 KB
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.54 KB