ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.กท 2 ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
( จำนวน 10 รูป / ดู 10 ครั้ง )
ผอ.สพม.กท 2 ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
( จำนวน 8 รูป / ดู 21 ครั้ง )
“ผอ.เขต พบผู้บริหารในสหวิทยาเขต”
( จำนวน 9 รูป / ดู 23 ครั้ง )
ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู
( จำนวน 3 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ผอ.สพม.กท 2 ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
( จำนวน 8 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก
( จำนวน 6 รูป / ดู 84 ครั้ง )
รอง ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
( จำนวน 6 รูป / ดู 26 ครั้ง )
รอง ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
( จำนวน 3 รูป / ดู 23 ครั้ง )
รอง ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
( จำนวน 3 รูป / ดู 19 ครั้ง )
รอง ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
( จำนวน 5 รูป / ดู 36 ครั้ง )