แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดประจำปี พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 466.23 KB
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน รายการเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์/จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.61 KB
ประกาศเผยแพร่การหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.95 KB
ประกาศเผยแพร่การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 896.67 KB
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.57 KB