คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผอ.สพม.กท 2
โทร. 06-5519-3593

ดร.อำนาจ อัปษร
รอง ผอ.สพม.กท 2
โทร. 06-5879-1664

นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
รอง ผอ.สพม.กท 2
โทร. 08-7643-1044

นายธนกฤต แก้วนามไชย
รอง ผอ.สพม.กท 2
โทร. 09-7239-7198