คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ผอ.สพม.กท 2

ดร.อำนาจ อัปษร
รอง ผอ.สพม.กท 2

นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน
รอง ผอ.สพม.กท 2