ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กท 2
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 9) 08 มิ.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 11) 07 มิ.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 10) 06 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 41) 02 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย ในหัวข้อ "Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง"" (อ่าน 16) 02 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 14) 02 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบเเถว ประจำปี 2566 (อ่าน 18) 31 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 16) 30 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน "Silk Roads Youth Research Grant" ครั้งที่ 3 (อ่าน 43) 25 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันเเม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 39) 25 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนป่วยด้วยโรคร่างกายพิการตั้งเเต่กำเนิด (อ่าน 22) 24 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบวาตภัย (อ่าน 35) 24 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ประสบเหตุอัคคีภัย (อ่าน 23) 24 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เเละผู้นำเยาวชน (อ่าน 26) 23 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 20) 23 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 26) 23 พ.ค. 66
เเจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชา "ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป/ขั้นความรู้เบื้องต้น" (SS.B.T.C) (อ่าน 39) 19 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (อ่าน 26) 18 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง เเละคำขวัญ งานสิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางเเละภาคตะวันออก ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 27) 16 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (อ่าน 28) 16 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. .... (อ่าน 58) 11 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียนประสบภัย (อ่าน 42) 10 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2566 (อ่าน 51) 08 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อ่าน 45) 08 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเเข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖ (2023 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) (อ่าน 90) 02 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ (โรงเรียนบรรหารเเจ่มใสวิทยา ๕ ) (อ่าน 82) 24 เม.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต (โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย) (อ่าน 55) 24 เม.ย. 66
ประชาสัมพันธ์เเละส่งตัวเเทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Camp (อ่าน 119) 24 เม.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย (โรงเรียนบ้านนาข่า) (อ่าน 42) 21 เม.ย. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 51) 21 เม.ย. 66