ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กท 2
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย (โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม) (อ่าน 7) 27 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 16) 24 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล พระยอดธง รุ่น "เก้ายอดจันทร์" (อ่าน 22) 23 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ (อ่าน 19) 13 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พ.ศ. 2566 (อ่าน 27) 12 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”) (อ่าน 107) 11 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (โรงเรียนอู่ทอง) (อ่าน 20) 09 ม.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 72) 17 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 29) 17 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษา เเละมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" (อ่าน 29) 17 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 61) 10 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหางบประมาณในการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 10 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จัหวัดน่าน รอบที่ ๒ (อ่าน 44) 10 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 20) 04 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 16) 04 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (อ่าน 21) 04 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (อ่าน 18) 04 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ (อ่าน 15) 04 ธ.ค. 65