เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศชี้เเนะแบบ PCOSR เพื่อพัมนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ (อ่าน 134) 24 ม.ค. 66
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ (อ่าน 142) 24 ม.ค. 66