รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนเเยกชั้นแยกเพศ ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนนักเรียนเเยกชั้นแยกเพศ ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนนักเรียนเเยกชั้นแยกเพศ ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนนักเรียนเเยกชั้นแยกเพศ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนนักเรียนเเยกชั้นแยกเพศ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนนักเรียนเเยกชั้นแยกเพศ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร