ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2),(3) (อ่าน 165) 11 พ.ค. 66
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (อ่าน 98) 20 เม.ย. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (อ่าน 220) 26 ก.พ. 66
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจ (อ่าน 142) 12 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี (อ่าน 156) 17 ธ.ค. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (อ่าน 120) 17 ธ.ค. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (อ่าน 85) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 7/2565 (“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา”) ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (อ่าน 87) 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 85) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 101) 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (อ่าน 86) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (อ่าน 80) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (อ่าน 60) 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนบนวมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (อ่าน 44) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนบนวมินทร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (อ่าน 46) 26 พ.ย. 65