ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจ (อ่าน 39) 12 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี (อ่าน 78) 17 ธ.ค. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (อ่าน 42) 17 ธ.ค. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (อ่าน 31) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 7/2565 (“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา”) ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (อ่าน 27) 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 28) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 27) 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (อ่าน 28) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (อ่าน 26) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (อ่าน 22) 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนบนวมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (อ่าน 16) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนบนวมินทร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (อ่าน 16) 26 พ.ย. 65