ประกาศ / สอบบรรจุ เเต่งตั้ง รับย้าย / ข่าวการรับสมัคร
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 10) 01 ก.พ. 66
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 2529) 04 ม.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 320) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 180) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 108) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 68) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ (อ่าน 120) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 36) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 31) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้ (อ่าน 132) 11 ธ.ค. 65
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (อ่าน 361) 11 ธ.ค. 65
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 110) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (อ่าน 11) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 33) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 33) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 163) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่ง ว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 17) 11 ส.ค. 65