ประกาศ / สอบบรรจุ เเต่งตั้ง รับย้าย / ข่าวการรับสมัคร
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (อ่าน 25) 08 มิ.ย. 66
การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 1462) 01 มิ.ย. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศแก้ไขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 498) 30 พ.ค. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 6953) 24 พ.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 125) 23 พ.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 75) 19 พ.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (อ่าน 75) 15 พ.ค. 66
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.กท 2 เรื่องรับสมัครประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ (อ่าน 250) 12 พ.ค. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (อ่าน 155) 25 เม.ย. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 474) 20 เม.ย. 66
ประกาศ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (อ่าน 1225) 12 เม.ย. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้การสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 314) 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 (อ่าน 260) 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (อ่าน 179) 14 มี.ค. 66
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุเเละสินทรัพย์) (อ่าน 114) 14 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (อ่าน 150) 27 ก.พ. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (อ่าน 202) 27 ก.พ. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (อ่าน 99) 27 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 225) 21 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 141) 20 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 234) 08 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 121) 06 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 277) 01 ก.พ. 66
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 3948) 04 ม.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 546) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 327) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 231) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 132) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ (อ่าน 202) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 81) 11 ธ.ค. 65