ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาแบบ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 8) 07 มิ.ย. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 29) 23 พ.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (อ่าน 41) 09 พ.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 93) 21 เม.ย. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (อ่าน 65) 20 เม.ย. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (อ่าน 64) 20 เม.ย. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 272) 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 131) 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (อ่าน 121) 24 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 50) 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 245) 21 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 24) 18 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding (อ่าน 36) 18 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 102) 17 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ประจำห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบร่วมพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 44) 10 มี.ค. 66
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2566 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (อ่าน 72) 08 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 49) 28 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 61) 14 ก.พ. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 99) 03 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 วัน 2 คืน ในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 102) 27 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนโครงการ lntensive English Program ไปค่ายภาษาอังกฤษ ณ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 94) 26 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 164) 26 ม.ค. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 72) 06 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปศึกษาเเหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 57) 22 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายในห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 50) 21 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 59) 17 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปุรงซ่อมแซมทาสีภายในห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ( อาคาร 3 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 59) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ (อ่าน 67) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกาศจ้างทำความสะอาดสะอาดระเบียงทางเดิน ห้องน้ำ/ห้องส้วม อาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2565 (อ่าน 38) 10 ธ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทําบัตรนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 40) 10 ธ.ค. 65