ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมด้วย นายอำนาจ อัปษร นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน นายธนกฤต แก้วนามไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวมาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,14:35   อ่าน 23 ครั้ง