ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กท2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตรัชวิภาได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา MOE Safety Center ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ SCHOOL HEALTH HERO ของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โดยได้รับความร่วมมือจาก นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพาเยี่ยมชมสถานที่ และให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน รวมถึงการนำเสนอ Best Practice ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียน จนได้รับรางวัล Zero Waste School ระดับประเทศ และรางวัลสถานศึกษาคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมของนักเรียน ด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5 โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยและความสุขในทุกมิติ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,15:40   อ่าน 23 ครั้ง