ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กท2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตรัชวิภาได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา MOE Safety Center ด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ SCHOOL HEALTH HERO ของโรงเรียนหอวัง พร้อมทั้งชื่นชมคุณธรรมและมารยาทไทยของนักเรียนทุกคนที่นักเรียนรู้จักไหว้เคารพเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่าน และการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพาเยี่ยมชมสถานที่ และให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน รวมถึงการนำเสนอการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแผนการเรียนที่หลากหลาย รวมถึงห้องเรียนพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ ห้องเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี และห้องเรียนพิเศษดนตรี สพฐ. โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยและความสุขในทุกมิติ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2566,15:35   อ่าน 17 ครั้ง