ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยนายอุดม พรหมพันธ์ใจ ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กท2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,11:10   อ่าน 95 ครั้ง