ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตรัชวิภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้านความพร้อมของครู และด้านความปลอดภัย ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู ได้ให้ความความร่วมมือในการร่วมผลักดันนโยบายเพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยและความสุข ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,11:44   อ่าน 47 ครั้ง