ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.กท 2 ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตรัชวิภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามด้านความปลอดภัยบนท้องถนน การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน รวมถึงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้านความพร้อมของครู และด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสารวิทยา พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู ได้ให้ความความร่วมมือในการร่วมผลักดันนโยบายเพื่อให้เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยและความสุข ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.)
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,21:55   อ่าน 48 ครั้ง