ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการในการดำเนินการทดสอบทา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชดำริ โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนปทุมคงคา ตามลำดับ ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะกรรมการที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำกับติดตามครั้งนี้เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,11:12   อ่าน 15 ครั้ง