ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ - หน้าที่พลเมือง ตามหลักสูตรแกนกลางการ
นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการสอนประวัติศาสตร์ - หน้าที่พลเมือง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ในวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์  พร้อมด้วยนางสาวนันนกรฐ์  ทิพย์สูงเนิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒  นางสาวมาเรียม ซอหมัด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูในสังกัด
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,09:59   อ่าน 107 ครั้ง