ข้อความกล่าวหาหรือด่ากันผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อเป็นความผิดฐานหมิ
เรื่อง ข้อความกล่าวหาหรือด่ากันผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯมาตรา14(1) ด้วยหรือไม่?
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.2 KB