พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreemen
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
การนำผลการประเมินไปใช้ (Performance Agreement : PA โดย ดร.ประวัติ สุทธิประภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
https://sites.google.com/phichai.ac.th/sesaobkk2/