ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
จดหมายข่าว สพม.กท 2
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ "เปิดโลกการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่ ต.อ.พ.ย"
ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการดำเนินโครงการจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูต่างชาติ (NATIVE SPEAKER) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือและให้กำลังใจ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย
ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กท 2
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย (โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม) 27 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย 24 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์บูชาวัตถุมงคล พระยอดธง รุ่น "เก้ายอดจันทร์" 23 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ 13 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พ.ศ. 2566 12 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”) 11 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือกรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (โรงเรียนอู่ทอง) 09 ม.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 17 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2566 17 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน ระดับประถมศึกษา เเละมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" 17 ธ.ค. 65
ประกาศ / สอบบรรจุ เเต่งตั้ง รับย้าย / ข่าวการรับสมัคร
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 01 ก.พ. 66
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 04 ม.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อเเละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ธ.ค. 65
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน ศักยภาพ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ธ.ค. 65
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้ 11 ธ.ค. 65
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจ 12 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 17 ธ.ค. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 17 ธ.ค. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 7/2565 (“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา”) ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 26 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง จ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 วัน 2 คืน ในประเทศ) ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างนำนักเรียนโครงการ lntensive English Program ไปค่ายภาษาอังกฤษ ณ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานและพื้นอาคารโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปศึกษาเเหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศชี้เเนะแบบ PCOSR เพื่อพัมนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ 24 ม.ค. 66
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ 24 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ถนนลาดพร้าว เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-930-4490-2  E-MAIL SESAO2.BKK@GMAIL.COM