ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว สพม.กท 2
ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน
ประธานคณะกรรมการประเมินฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โครงการอบรมครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566"
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมคุรุสัมพันธ์สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.กท 2
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา) 22 มี.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน กรณีบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย 22 มี.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 22 มี.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน กรณีบ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย 17 มี.ค. 66
เลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป เเละหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) 16 มี.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 14 มี.ค. 66
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนเเต่อายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 14 มี.ค. 66
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 14 มี.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน กรณีบ้านพักประสบอัคคีภัย (โรงเรียนลำสนุ่น) 14 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 13 มี.ค. 66
ประกาศ / สอบบรรจุ เเต่งตั้ง รับย้าย / ข่าวการรับสมัคร
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้การสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 24 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 14 มี.ค. 66
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุเเละสินทรัพย์) 14 มี.ค. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 27 ก.พ. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 27 ก.พ. 66
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 27 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 21 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 20 ก.พ. 66
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 08 ก.พ. 66
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 26 ก.พ. 66
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมืออาชีพ ระหว่างผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจ 12 ม.ค. 66
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 9/2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 17 ธ.ค. 65
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 17 ธ.ค. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2565 ณ หอประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 7/2565 (“จันทร์สุดท้าย ปลายกันยา”) ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 6/2565 ณ หอประชุม ช.ราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26 พ.ย. 65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 26 พ.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 26 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding
ประกาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศชี้เเนะแบบ PCOSR เพื่อพัมนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ 24 ม.ค. 66
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ 24 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ถนนลาดพร้าว เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-930-4490-2  E-MAIL SESAO2.BKK@GMAIL.COM